Aby prawidłowo funkcjonować, strona ta wykorzystuje pliki cookies. Nie przechowują one żadnych danych prywatnych.

Zobacz naszą politykę prywatności - Czytaj więcej…

Zrozumiałem

T: +48 (0) 504554712 E: info@surfachem.pl

Warunki i postanowienia

Witamy na stronie internetowej Surfachem Group Ltd.

Niniejsza strona należy do Surfachem Group Ltd, spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii pod numerem 3269895 z siedzibą pod adresem: 2 The Embankment, Sovereign Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 4BA, Wielka Brytania, i przez nią jest zarządzana.

Odwiedzający niniejszą stronę zobowiązani są do przestrzegania poniższych warunków i postanowień, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

Na potrzeby niniejszych warunków i postanowień przez „niniejszą stronę” rozumie się www.surfachem.pl

 

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji:
 

Wyłączenie odpowiedzialności

 • Spółki Surfachem Group Ltd są samodzielnymi podmiotami, jednak na niniejszej stronie możemy używać sformułowań „Surfachem”, „Grupa”, „my” lub „nas” w odniesieniu do ogółu spółek Surfachem Group Ltd lub gdy wskazywanie na konkretną spółkę Surfachem Group Ltd byłoby bezcelowe.
 • Niniejsza strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po kliknięciu takiego łącza inna strona internetowa może otworzyć się w trybie pełnoekranowym (w tym przypadku aby powrócić do niniejszej strony, konieczne będzie kliknięcie przycisku „wstecz” w przeglądarce internetowej) lub w ramach niniejszej strony internetowej (wtedy aby powrócić do niniejszej strony, należy użyć przycisków wewnątrz okna). Gdy inna strona internetowa wyświetlana jest w ramach niniejszej strony, ma to jedynie ułatwić powrót do niniejszej strony i nie nakłada na nas żadnej odpowiedzialności za stronę zewnętrzną, nawet jeśli należy ona do innej spółki Surfachem Group Ltd i jest przez nią zarządzana. Przedmiotowe łącza mają ułatwić i przyspieszyć znalezienie stosownych stron internetowych, usług i/lub produktów, które mogą Państwa zainteresować. To do Państwa należy określenie, czy jakiekolwiek usługi i/lub produkty dostępne na którejkolwiek z tych stron są odpowiednie dla Państwa celów. Surfachem Group Ltd nie odpowiada za właścicieli ani operatorów tych stron internetowych ani za dostarczane przez nich produkty bądź usługi, ani za treść ich stron internetowych i nie udziela żadnych gwarancji, warunków ani innych postanowień lub reprezentacji w odniesieniu do nich i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności (łącznie z jakąkolwiek odpowiedzialnością wynikającą z wszelkich oświadczeń, że treść jakiejkolwiek zewnętrznej strony internetowej, do której odsyła niniejsza strona, narusza prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej).
 • Wszelkie informacje lub porady udzielane za pośrednictwem niniejszej strony mają charakter ogólny i nie należy polegać na nich podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji. Surfachem Group Ltd dokłada wszelkich starań, aby wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie były poprawne w momencie ich publikacji, ale nie gwarantuje ich rzetelności. Surfachem Group Ltd nie odpowiada za żadne działania podjęte w oparciu o takie informacje lub porady ani za żadne straty lub szkody poniesione w wyniku podjęcia takich działań.
 • Surfachem Group Ltd zastrzega sobie prawo monitorowania wszelkich informacji przekazywanych lub otrzymywanych za pośrednictwem udostępnionych źródeł. Surfachem Group Ltd może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, w dowolnym momencie poddać ponownej analizie, usunąć lub w inny sposób zablokować każdy opublikowany materiał.

 

Warunki i postanowienia

 • Niniejsza strona zawiera materiały takie jak tekst, zdjęcia i inne obrazy wizualne i dźwiękowe chronione prawami autorskimi i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do przedmiotowych materiałów należą do Surfachem Group Ltd lub zostały jej udzielone na zasadzie licencji przez właściciela tych praw, tak aby mogła ona wykorzystać je na potrzeby niniejszej strony.
 • Niniejsza strona zawiera również znaki handlowe. Wszystkie znaki handlowe zawarte na niniejszej stronie należą do Surfachem Group Ltd lub zostały jej udostępnione na zasadzie licencji przez ich właściciela na potrzeby wykorzystania na niniejszej stronie.

Można

 • uzyskać dostęp do dowolnej części niniejszej strony;
 • wydrukować jedną kopię jednej podstrony lub wszystkich podstron na własny użytek..

Nie wolno

 • kopiować (czy to poprzez drukowanie na papierze, przechowywanie na dysku, pobieranie lub w jakikolwiek inny sposób), rozpowszechniać (w tym rozpowszechniać kopii), transmitować, zmieniać ani fałszować w żaden sposób ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać żadnych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej, z wyjątkiem sposobów dozwolonych w sekcji „Można”. Ograniczenia te dotyczą zarówno całości, jak i części treści zawartych na niniejszej stronie;
 • usuwać jakichkolwiek znaków praw autorskich, znaków handlowych lub innych oznaczeń praw własności intelektualnej zawartych w oryginalnych materiałach z materiałów skopiowanych lub wydrukowanych z niniejszej strony;
 • wstawiać odnośników do niniejszej strony

bez uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony.

Aby wstawić hiperłącze lub inne łącze do niniejszej strony, prosimy o przesłanie e-mailem webmasterowi poniższych informacji:

 • adresu/-ów URL stron(y), na których chcą Państwo wstawić łącze do niniejszej strony,
 • adresu/-ów URL podstron(y) niniejszej strony, do których chcą Państwo wstawić łącze,

a rozpatrzymy prośbę. Decyzja, czy udzielić zgody, należy do nas i nie musimy jej udzielić.

 

Zmiany w Warunkach i postanowieniach

 • Surfachem Group Ltd może czasem zmienić powyższe warunki i postanowienia oraz wyłączenie odpowiedzialności. Wyświetlenie niniejszej strony oznacza akceptację faktu, że podlega się warunkom i postanowieniom oraz wyłączeniu odpowiedzialności w aktualnym brzmieniu, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi podczas każdej wizyty na stronie.

 

Zmiany na stronie i jej funkcjonowanie

 • Surfachem Group Ltd może zmienić format i treść niniejszej strony w dowolnym momencie.
 • Surfachem Group Ltd może zawiesić działanie niniejszej strony na potrzeby rozwiązania problemów, prac konserwacyjnych, aktualizacji treści i z jakiegokolwiek innego powodu.
 • Surfachem Group Ltd zastrzega sobie prawo zamknięcia dostępu do niniejszej strony w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

 

Ochrona danych

Dane osobowe przekazane Surfachem Group Ltd za pośrednictwem niniejszej strony będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą polityką przed kontynuacją korzystania z niniejszej strony. Przesłanie nam swoich danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

 

Skargi

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg w odniesieniu do niniejszej strony prosimy o kontakt z naszym działem informatycznym.

 

Jurysdykcja

Niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane, a w przypadku jakichkolwiek sporów powstałych w związku z niniejszymi warunkami i postanowieniami, czy to umownych, czy deliktowych, lub innych, sądy angielskie posiadają niewyłączną jurysdykcję nad takim sporem.

Nasze wartości

Wiedza

Jesteśmy ekspertem. Rozumiemy naszych klientów i rynek. Otwarcie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami i dostawcami. Stoimy na czele nowatorskiego myślenia.

 

Odpowiedzialność

Wymagamy od siebie i od innych odpowiedzialności. Ponosimy pełną odpowiedzialność za nasze działania. Nie poruszamy się na granicy prawa. Zrównoważony rozwój to podstawa.

 

Szacunek

Dla nas samych, naszych kolegów, klientów i dostawców. Traktujemy wszystkich jak równych sobie. Dzielimy się pomysłami i słuchamy opinii innych.

 

Innowacje

Myślimy nowatorsko, myślimy kreatywnie. Wykorzystujemy nasze pomysły i wiedzę, aby nieustannie doskonalić działania nasze, naszych klientów i naszych dostawców.