Region

Brexit

Surfachem / 2M Group – odniesienie do sprawy brexitu

Czerwiec 2019 r.

W związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dalszym ciągu nieznane są warunki tego przedsięwzięcia. W rezultacie firma Surfachem podjęła szereg działań zapobiegawczych w celu złagodzenia wszelkich potencjalnych zakłóceń dostawa.

  • Zaopatrzyliśmy się w dodatkowe zapasy o wartości ponad 1 miliona GBP w zakresie naszych podstawowych produktów, względem których istnieje wysokie ryzyko przerwania łańcucha dostaw.
  • Powiększyliśmy naszą powierzchnię magazynową, aby móc składować te dodatkowe zapasy.
  • Jako firma międzynarodowa dysponująca międzynarodową kadrą pracowniczą podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić ciągłość działalności, która mogłaby zostać przerwana ze względu na zatrudnianie osób, które w wyniku planowanych zmian w prawie mogłyby utracić status rezydenta w Wielkiej Brytanii.
  • Zwróciliśmy się już wcześniej do naszych klientów o dostarczenie prognozowanego zapotrzebowania na nasze produkty, aby zapewnić, im wystarczające dostawy zarówno bezpośrednio, jak i w ramach naszego łańcucha dostaw.
  • W wyniku złożonego wcześniej wniosku otrzymaliśmy licencję na eksport towarów podwójnego zastosowania, która będzie niezbędna w przypadku wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy.
  • Nasz zespół ds. zgodności z przepisami będzie w dalszym ciągu udzielać wskazówek i wsparcia w zakresie rozporządzeń BPR, REACH i innych mających zastosowanie regulacji, jak tylko zostaną one ustalone.

Firma Surfachem może pochwalić się długą historią importu i eksportu na skalę światową. Jako patroni wymiany eksportowej (Export Exchange) posiadamy obszerną wiedzę specjalistyczną w zakresie handlu międzynarodowego. W ostatnich latach, w ramach grupy 2M, dokonaliśmy przejęcia firm prowadzących swoją działalność w Belgii, Niemczech, Polsce i Norwegii, co dodatkowo umożliwia nam zagwarantować nieprzerwany łańcuch dostaw do naszych kontrahentów, dostawców i klientów we wszystkich 67 krajach, z którymi prowadzimy wymianę handlową. Niezależnie od dynamicznych zmian brytyjskiej sceny politycznej począwszy od marca 2019 roku korporacja Surfachem nadal oferuje specjalistyczną branżową wiedzę, dane analityczne, innowacje i usługi.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zamówień na konkretne produkty do Państwa firm, bądź specjalistycznego wsparcia w którymkolwiek z wyżej wymienionych obszarów, prosimy o kontakt.

Więcej informacji można znaleźć na witrynie internetowej 2M Holdings:

Ciasteczka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji na ten temat oraz ich wykorzystanie opisano tutaj.

Akceptuję Odrzuć