Formuła

Vegan Electrical Plug-in

HC0089A

Obszary zastosowania

Podobszar zastosowania

Właściwości

Eco-friendly formulation. Biodegradable and odourless Augeo Crystal boosts the fragrance and increases solubility of fragrance. No preservative required.

Formuła produktu

Nazwa handlowa

Faza

Opis chemiczny

Producent

Funkcja

Formulation_TradeName

Augeo® Crystal

Faza

A

Opis chemiczny

Isopropylideneglycerol

Formulation_Producer

Solvay

Funkcja

Fragrance Boost

Formulation_TradeName

GIVAUDAN MILLIONS OF HEROES

Faza

A

Opis chemiczny

Parfum

Formulation_Producer

Givaudan

Funkcja

Fragrance

Zaloguj sie/Zarejestrować

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat formuły, zaloguj się lub zarejestruj konto

Wszystkie ilości, o ile nie wskazano inaczej, podaje się jako wagę w odniesieniu do masy.

Dokładamy wszelkich starań, aby opublikowane informacje były rzetelne, jednak niezależnie od naszych wysiłków i z wyjątkiem tych obowiązków i odpowiedzialności, które nie mogą zostać wykluczone ze względu na obowiązujące prawo ani Surfachem Group Ltd, ani żadna z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych nie bierze na siebie odpowiedzialności za wykorzystanie podanych informacji ani za korzystanie z poszczególnych produktów. Ponieważ obchodzenie się z produktem i jego wykorzystanie znajdują się całkowicie poza naszą kontrolą, nie gwarantujemy żadnych rezultatów i nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z zastosowania się do publikowanych sugestii. Przeprowadzanie badań produktów, pełnych testów i określenie wydajności produktu końcowego należą do obowiązków użytkownika. Klient przyjmuje na siebie pełne ryzyko i odpowiedzialność za testowanie, używanie lub obchodzenie się z produktami znajdującymi się poza bezpośrednią kontrolą Surfachem. Należy zapoznać się ze standardowymi i mającymi zastosowanie regulaminami dostawcy tych produktów. Niektóre zastosowania mogły zostać opatentowane, dlatego klient jest we własnym zakresie odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich kroków w celu uniknięcia naruszenia patentu. SURFAC, SURFACARE i SURQUEST to zastrzeżone znaki towarowe firmy Surfachem Group Ltd. Produkty sprzedawane pod marką Surfachem Group Ltd są produkowane przez dostawców będących stronami trzecimi.