Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i ładu korporacyjnego (w tym współczesnego niewolnictwa)

Aby przeczytać pełną deklarację polityki, proszę kliknąć tutaj [Redirects to 2M Group of Companies website]