Zastrzeżenie dotyczące e-maili

Surfachem Group Ltd — spółka zarejestrowana pod numerem 3269895

Adres siedziby: 2nd Floor, 2 The Embankment, Sovereign Street, Leeds, LS1 4BA, Wielka Brytania

Tel. +44 113 394 9200; Faks. +44 113 394 9201

Ta wiadomość e-mail może zawierać informacje, które są zastrzeżone, poufne lub w inny sposób chronione przed ujawnieniem.

Jeśli nie jesteś jej adresatem, nie masz prawa jej rozpowszechniać, kopiować ani podejmować żadnych działań lub polegać na nich.

Jeśli ta wiadomość e-mail została wysłana do Ciebie przez pomyłkę, poinformuj o tym administratora naszego systemu telefonicznie +44 113 394 9200 lub skontaktuj się z nami i usuń tę wiadomość.

Odbiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dalsze przesyłanie, otwieranie lub korzystanie z tej wiadomości i wszelkich załączników nie wpłynie niekorzystnie na jego systemy lub dane.

Prosimy o przeprowadzenie analizy wiadomości programem antywirusowym i innych kontroli, jakie zostaną uznane za stosowne.

Firma Surfachem Group Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.