Polityki i regulamin

Witamy na witrynie internetowej Surfachem Group Ltd.

Właścicielem i operatorem tej witryny internetowej jest Surfachem Group Ltd., spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 3269895, z siedzibą pod adresem 2 The Embankment, Sovereign Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 4BA, Wielka Brytania.

Odwiedzający tę witrynę internetową są związani następującym regulaminem, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z witryny.

W poniższych zasadach i warunkach określenia odnoszące się do „tej witryny” oznaczają www.surfachem.com, www.surfachemgroup.co.uk i www.surfachemgroup.com

Zastrzeżenia

Firmy zrzeszone w grupie Surfachem Group Ltd stanowią odrębne podmioty gospodarcze, jednak na tej witrynie internetowej określenia „Surfachem”, „Grupa”, „my” lub „nasze” odnoszą się ogólnie do firm z grupy Surfachem Group Ltd, także gdy zbędne jest wskazywanie konkretnej firmy z grupy Surfachem Group Ltd.

Na tej witrynie internetowej mogą znajdować się linki do stron zewnętrznych. Po kliknięciu niektórych linków zewnętrzna strona internetowa może zostać wyświetlona w trybie pełnego ekranu (w takim przypadku należy użyć przycisku powrotu w przeglądarce, aby powrócić do naszej witryny internetowej); w niektórych przypadkach strona zewnętrzna może zostać wyświetlona wewnątrz tej strony internetowej (wtedy będzie można powrócić do tej witryny za pomocą przycisków nawigacyjnych w wyświetlonej ramce). W przypadku, gdy zewnętrzna strona internetowa wyświetlona zostanie w ramce na tej stronie internetowej, ma to na celu wyłącznie ułatwienie nawigacji i powrotu do naszej witryny internetowej. Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za działanie witryn zewnętrznych, nawet jeśli jest to strona należąca do jednej z firm w grupie Surfachem Group Ltd. i jest przez nią zarządzana. Udostępnianie linki mają na celu jedynie szybko pomóc użytkownikom w znalezieniu właściwych witryn internetowych, usług i/lub produktów, które mogą go zainteresować. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje, czy usługi i/lub produkty oferowane za pośrednictwem którejkolwiek z tych witryn internetowych są odpowiednie do jego celów. Surfachem Group Ltd nie bierze żadnej odpowiedzialności za właścicieli lub operatorów tych zewnętrznych witryn internetowych lub za jakiekolwiek oferowane tam towary, usługi ani zawarte tam treści; nie wiąże użytkownika względem nich żadnym regulaminem, nie udziela gwarancji i nie ustala żadnych warunków i zasad ani nie wydaje oświadczeń w odniesieniu do którejkolwiek z nich; nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za którąkolwiek z tych witryn (w tym odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek roszczeń do praw własności intelektualnej osób trzecich powiązanych z dowolną treścią opublikowaną na zewnętrznej witrynie internetowej, do której opublikowany został link).

Wszelkie informacje oraz porady udzielone na tej stronie internetowej mają charakter ogólny i nie należy polegać na nich w związku z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. Surfachem Group Ltd. stara się zapewnić, że wszystkie informacje znajdujące się na tej witryna internetowa są poprawne w momencie ich publikowania, jednak nie możemy zagwarantować pełnej poprawności tych informacji. Surfachem Group Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które użytkownik może podjąć w wyniku polegania na takich informacjach lub poradach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku podjęcia tych działań.

Surfachem Group Ltd zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkich informacji przekazywanych lub otrzymywanych za pomocą dowolnych kanałów na naszej witrynie. Surfachem Group Ltd, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, może w dowolnym czasie dokonać przeglądu, usunąć lub w inny sposób zablokować wszelkie zamieszczane na tej witrynie materiały.

Regulamin

Na niniejszej witrynie internetowej opublikowane zostały różne materiały, w tym tekst, zdjęcia, grafiki i dźwięk, które są chronione prawami autorskimi i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące tych materiałów stanowią własność Surfachem Group Ltd lub są licencjonowane przez prawowitych właścicieli w sposób umożliwiający nam wykorzystywanie tych materiałów na tej witrynie internetowej.

Na tej witrynie internetowej znajdują się też znaki towarowe. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na tej witrynie internetowej są własnością Surfachem Group Ltd lub są licencjonowane przez ich prawowitych właścicieli w sposób umożliwiający nam ich wykorzystywanie na tej witrynie internetowej.

Użytkownik ma prawo

 • uzyskać dostęp do dowolnej części tej witryny internetowej.
 • wydrukować jedną kopię dowolnej lub wszystkich stron z tej witryny na własny użytek.

Użytkownik nie ma prawa

 • kopiować (poprzez drukowanie na papierze, zapisywanie na dysku, pobieranie lub w jakikolwiek inny sposób), rozpowszechniać (w tym rozprowadzać kopii), transmitować, zmieniać lub ingerować w jakikolwiek sposób lub w inny sposób wykorzystywać materiały zawarte na tej witrynie internetowej, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie „Użytkownik ma prawo”. Ograniczenia te obowiązują w odniesieniu do poszczególnych elementów, jak i całości materiałów znajdujących się na tej witrynie internetowej.
 • usunąć jakiejkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub dotyczących własności intelektualnej stanowiących integralną część oryginalnego materiału ze skopiowanych lub wydrukowanych materiałów pochodzących z tej witryny internetowej.
 • linkować tej witryny internetowej

bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Aby w jakimkolwiek miejscu zamieścić hipertekst lub inny link do tej witryny internetowej należy zwrócić się o pozwolenie do naszego Webmastera drogą e-mailową podając następujące informacje:

 • adres(y) URL strony(on) internetowej(ych), na której(ych) umieszczony zostałby link do tej witryny internetowej.
 • adres(y) URL strony(on) internetowej(ych) z tej witryny internetowej, do której zamieszczony byłyby link.
 • W ten sposób będziemy mogli rozważyć przesłaną prośbę. Prosimy pamiętać, że decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do naszej firmy i nie musimy przychylać się do wystosowanej prośby.

Zmiany regulaminu

Surfachem Group Ltd ma prawo okresowo zmieniać treść wyżej opublikowanego regulaminu oraz zastrzeżeń. Przeglądając tę witrynę internetową użytkownik akceptuje fakt, że jest zobowiązany przestrzegać zapisów aktualnego regulaminu i zastrzeżeń, dlatego należy sprawdzać ich treść przy każdorazowym odwiedzaniu tej witryny.

Zmiany przeznaczenia/funkcjonowania tej witryny internetowej

 • Surfachem Group Ltd ma prawo w dowolnym momencie zmienić format i treść tej witryny internetowej.
 • Surfachem Group Ltd może zawiesić funkcjonowanie tej witryny internetowej w ramach prac konserwacyjnych, w celu aktualizacji treści lub z innego dowolnego powodu.
 • Surfachem Group Ltd zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do tej witryny internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Ochrona danych

Dane osobowe przekazane Surfachem Group Ltd za pośrednictwem tej witryny internetowej będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności. Prosimy uważnie zapoznać się z jej treścią przed kontynuacją. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

Procedura składania skarg

W razie jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących tej witryny internetowej, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejszy regulamin podlega prawu obowiązującemu w Anglii i powinien być interpretowany zgodnie z tym prawem. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego tego regulaminu lub jakiegokolwiek sporu powstałego w związku z tą witryną internetową, w odniesieniu do umowy lub czynu niedozwolonego sądy angielskie będą posiadać niewyłączną jurysdykcję w takim sporze.